Date  19/09/2018
“สิวอุดตัน” อีกหนึ่งปัญหาที่เหมือนจะเป็นวาระแห่งชาติของผู้หญิง ลองมาแล้วหลายวิธีก็ไม่ดีขึ้น ทิ้งช่วงได้ไม่นานก็กลับมาเป็นใหม่ ทำยังไงก็ไม่หายขาด
Indiglow
LINE