Date  29/09/2018
“หน้าเด็ก” ไม่ว่าใครที่ได้รับคำชมเช่นนี้ก็คงเกิดอาการยิ้มแก้มปริ เขินกันจนตัวลอยเป็นแน่ ยิ่งถ้าคนที่มีตัวเลขอายุไปไกลกว่าหน้าตา แต่สามารถโกงอายุให้ดูเด็กกว่าตัวเลขจริงได้คงจะมีความสุขน่าดู
Indiglow
LINE