Date  14/10/2018
อยู่ก่อนแต่ง หรือ แต่งก่อนอยู่ ยังคงเป็นปัญหาโลกแตกที่ไม่เคยตกเทรนด์ของคู่รัก จนเกิดเป็น Meme และ #อยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ แต่เชื่อว่าในยุคที่จังหวะของโลกกำลังหมุนไปไกลมากแทบอัพเดทตัวเองไม่ทัน วัฒนธรรมการอยู่ก่อนแต่งจึงกลายเป็นค่านิยมที่ถูกเลือกปฏิบัติกันอย่างเปิดเผยโดยไม่รู้สึกแปลกแยก เพราะถ้ารอจนรักสุกงอมถึงแต่งอย่างที่โบราณว่าอาจไม่ทันใจ!
Indiglow
LINE