Date  04/03/2019
ผิวมันขาดน้ำ ฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไรนัก แต่ภาวะนี้มีอยู่จริงและทำให้ผู้หญิงหลายคนสับสนระหว่าง “ผิวมัน” กับ “ผิวมันขาดน้ำ” เพราะอาการที่ใกล้เคียงกันมากจนแทบแยกไม่ออกนั่นเอง
Indiglow
LINE