Date  09/08/2018
ใครว่าคนเราจะตกหลุมรักกันและกันได้แค่ครั้งแรกและครั้งเดียว เพราะในความเป็นจริงแล้วเราสามารถทำให้อีกฝ่ายตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทั้งชีวิต ทริคสำคัญมันอยู่ที่ว่าคุณใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้ชีวิตคู่ที่ผ่านมาแค่ไหน?หากสังเกตรอบตัวจะเห็นว่า มีหลายคู่ที่ดูเหมือนจะรักกันมากแต่สุดท้ายมักไปกันไม่รอด
Indiglow
LINE