Date  28/09/2018
เดท คำนี้น่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่แค่ผู้หญิง และไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนๆ เชื่อเถอะว่ามันทำให้รู้สึกตื่นเต้น ประหม่า แถมยังกดดันเอามากๆ เพราะนอกจากเดทแล้วยังจินตนาการไปไกลกว่านั้นได้อีก ว่าสตอรี่หลังจากแยกย้ายจะไปจบในรูปแบบไหน!
Indiglow
LINE