Date  04/03/2019
สาวออฟฟิศ... เป็นชีวิตการทำงานที่ไม่ธรรมดา และไม่ง่ายเลยกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวัน เราเชื่อสนิทใจว่าสาวออฟฟิศทุกคนต้องใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ เตรียมประชุมเช้าตรู่ ดื่มกาแฟไม่ต่ำกว่า 2 แก้วต่อวัน
Indiglow
LINE