Date  24/02/2019
ยกกระชับหน้า เสริมสร้างผิวให้ดูอ่อนวัย ยิ่งอายุที่เข้าเลข 3 ยิ่งต้องบำรุงเป็นพิเศษ อยากจะเข้าร้านเสริมความงามแต่ต้องแลกด้วยความเจ็บและเงินจำนวนมาก ดังนั้นถ้าไม่อยากหน้าแก่ก่อนวัย สาววัย 30+ ควรต้องรู้เรื่องนี้
Indiglow
LINE